Pastori Grant Sutherlandin todistus

Suojellakseni oikeaa henkilöllisyyttäni kirjoitan tämän todistuksen nimimerkin turvin, muuttaen myös muutaman paikannimen. Tähän on moninaisia syitä. Ensinnäkin, en hyödy mitään siitä että paljastan oikean nimeni, kun on olemassa niin monia herjaavia yksilöitä jotka haluaisivat ahdistella ketä tahansa julkisuuden henkilöä joka on valmis puolustamaan Laura Knight-Jadczykia ja hänen työtään. Tarvittaessa voin aina antaa todistukseni oikealla nimelläni asianmukaisten oikeusviranomaisten kutsumana. Mutta toistaiseksi haluan säilyttää annoksen nimettömyyttä. Tämä ei kuitenkaan horjuta sanomaani. Se on vain vastuullinen tiedostaminen maailmasta jossa elämme.

Olen Englannin Kirkon (Church of England) pappi. Uskonnon ammattilaisena kuuluu työhöni ja vastuualueisiini tutkia henkisiä asioita, koko yhteiskunnan hyväksi. Monille maallisen yhteiskuntamme henkilölle vaikuttaa tämä varmaan oudolta kutsumukselta – mutta tätä arvostetaan monessa kaupunginosassa, ja sillä on pitkät perinteet. Yleinen uskomus pappisvirasta on että se on luonnostaan konservatiivinen, ja se on paljolti totta – vaikkakin se toimii kahdella tavalla. Yhtä tapaa voitaisiin kutsua kirjaimelliseksi tulkinnaksi, tällä tavalla toimii pappi joka yksinkertaisesti pyrkii säilyttämään vastaanottamansa perimätiedon. Toista tapaa voitaisiin kutsua etsijän tavaksi. Tässä pappi, vaikkakin säilyttäen perimätiedon, tutkii myös sen syvempiä merkityksiä.

Pappi joka on hyödyksi yhteiskunnalleen on ihannetapauksessa luultavasti aloittanut kirjaimellisella asenteella, ja tutkii sitten myöhemmin mitä se itse asiassa tarkoittaa. Ja sama voisi päteä jokaisen kristityn kohdalla. Omaan perimääni, Englannin Kirkkoon nojautuen, ei tässä ajattelutavassa ole mitään merkillistä. Esimerkkinä mainittakoon keskiaikaisten mystikkojen kuten Julian of Norwichin ja kirjan The Cloud of Unknowing tuntemattoman tekijän, sekä myöhempien anglikaanisten ennustajien maalaisjärkiset tutkimustyöt. Heillä ei ollut aikaa hölynpölylle, valheille tai helpoille näkemyksille. Heidän ymmärryksensä oli, että kristinusko oli lujatekoinen usko, joka ei tarvinnut suojelua. Se oli kykenevä seisomaan omilla jaloillaan ilman anteeksipyyntöjä. Ja tämä on myös minun näkemykseni, sillä se sallii laadultaan sellaisen ennakkoluulottomuuden ja avosydämisyyden jossa Pyhä Henki on vapaa liikkumaan haluamallaan tavalla,näyttäen Jumalan salaperäiset tavat.

Tieni uskovaisena alkoi ollessani teini-ikäinen, jolloin aloin arvostamaan Raamattua ja erityisesti Jeesuksen sanoja. Osallistuttuani anglikaani- ja metodistikirkkojen toimintaan, lähdin yliopistoon opiskellakseni kieliä, ensisijaisesti muinaisen Länsi-Aasian kieliä mahdollistaakseni paremman perehtymisen vanhaan testamenttiin. Työskentelin myös muutaman kuukauden arkeologiharjoittelijana Länsi-Aasiassa. Koska haluni oli pyhittää elämäni Jumalalle, liityin valmistumiseni jälkeen erääseen luostariin Suffolkissa. Saatuani siellä asianmukaisen koulutuksen autoin perustamaan uuden luostarin Uzbekistaniin. Tämän jälkeen opiskelin edelleen kolme vuotta pastoraaliteologiaa ennen kuin sain pappisvihkimykseni.

Seurakuntatyössäni kävi ilmeiseksi, että kirkossa kävijöille ei riittänyt pelkkä kirjaimellinen ymmärrys kristinuskosta. Heidän uskonsa saattoi tuoda helpotusta tuohon monen kristityn kokemaan sisäiseen kipuun, mutta he selkeästi tarvitsivat enemmän. Niinpä aloitin tutkimaan enemmän tätä uskontoa ja sen syvyyksiä. Ja vuonna 2004 löysin Internetistä sattumalta Lauran aikaansaannokset. Olin hakemassa lisätietoja psykopatiasta ja löysin Cassiopaea-sivuilta runsaasti materiaalia sekä joukon erittäin syvällisiä oivalluksia kristinuskosta.

Lähetimme Lauran kanssa toisillemme sähköpostia koskien raamatullisia aiheita ja hän auttoi minua saamaan raamatun lukemiseni ajan tasalle, mistä oli suunnaton apu. Laura on itse loistava raamatun opiskelija ja hänellä on monia syvällisiä oivalluksia, jotka ovat auttaneet minua suunnattomasti koittaessani ymmärtää kuinka se koottiin. Tätä asiaa tutkitaan jatkuvasti yliopistoissa ympäri maailman, mutta tieto ei valitettavasti aina kulkeudu kristityille saakka – se on suuri sääli, sillä tämän työn vaikutukset ovat mahdollisesti hyvin merkittävät meille kaikille. Lauran raamattutyö, hänen teologisen oppineisuutensa syvyys, ja hänen kirjoitukset aiheesta – kaikki selkeästi perustuen hänen omistautuneisuudelle jumalalliselle – ovat merkinneet suunnattomasti etsiessäni lisää ymmärrystä Pyhästä Hengestä. En voi kiittää häntä tästä tarpeeksi.

Monet ihmiset ovat osoittaneet pelkoa ouija-lautoja kohtaan, ja ehkä tämä on hyvästä. Henkimaailma, josta meillä on vielä vähän tieteellistä ymmärrystä, on tyypiltään viidakko, jonka asian moni pappi voi allekirjoittaa. Laura on itse suorittanut työnsä ja  hypnoterapiakoulutuksensa ohella jotain mitä kirkko kutsuisi manaukseksi, ja se vaatii aimo annoksen kypsyyttä, eikä vähiten rohkeutta asettua vastaan sitä mitä kaunistelevasti voisimme kutsua Pahaksi Hengeksi. En väitä että kirkko itsekään täysin ymmärtää näitä asioita – ja yleensä tämä myönnetään, ainakin yksityisesti – mutta yhteiskunta odottaa että kirkko kykenee käsittelemään näitä joissakin henkilöissä ilmeneviä vahvoja pahoja henkiä. On huomionarvoista että Laura on tämäntapaisten tapahtumien yhteydessä osoittanut poikkeuksellista pätevyyttä ja psykologista oivallusta. Tiedän tämän olevan totta koska olen kuunnellut hyvin tarkasti äänitteitä eräästä hänen suorittamastaan manauksesta.

Tässä nousee mielestäni esille kaksi asiaa: ensinnäkään hän ei kertaakaan horjunut psykologisen hyökkäyksen alaisena. Tämän hyökkäyksen takana oli sellainen pahuus, joka tainnuttaisi useimmat meistä. Toiseksi, hän ei langennut houkutukselle asettua tämän pahan hengen isännäksi. Tämä vaatii poikkeuksellista viisautta ja nöyryyttä, kohdatessa niin käsin kosketeltavaa ja määrittelemätöntä pahuutta.

Tuollainen tausta tekee Laurasta hyvin pätevän henkilön käsittelemään henkimaailman asioita, jossa taatusti on vaaroja, mutta myös mahdollisesti paljon koko ihmiskuntaa hyödyttävää. Vaikka kuten minkä tahansa henkimaailmasta saadun informaation kohdalla, on tehtävä jatkuvia tarkistuksia tiedon todistamiseksi – ja tästä syystä paljon siitä työstä mitä Laura tekee on omistautunutta tutkimustyötä korkealla akateemisella tasolla. Hän on kaikista tapaamisistani henkilöistä taatusti eniten lukenut ihminen, kuten myös nerokas hengellisiä asioita käsittelevä kirjailija – mikä itsessään ei ole helppo tehtävä, kun tiedämme että suuri osa nykyaikaisesta kirjallisuudesta tästä aiheesta voi olla melko kevyttä tai mystiikkaan taipuvaista. Laura ei edusta kumpaakaan näistä. Hän on selkeä, suora ja syvällinen.

Tämä kaikki voi vaikuttaa vaikeatajuiselta – mutta Lauran työllä on aidosti maailmaa koskettavia vaikutuksia. Maailmaamme vaivaa pahuus monella rintamalla. Osa tästä on vain tavallista tietämättömyyttä, kun taas toiset osat ovat varsin suoria tarkoituperiltään. Lauran työllä koskien psykologiaa ja erityisesti narsististen perheiden ja ihmissuhteiden aiheuttamia vaurioita on ollut selkeitä positiivisia vaikutuksia kuten hänen keskustelufooruminsa todistaa. Hän on myös tutkinut yksilön kypsyyttä ja vastuullisuutta tavoittelevan kehityksen rajoja. Tämänkaltaiset työkalut, syvemmän itsetietoisuuden saavuttamiseksi ovat korvaamattomia – ja työ uusien löytämiseksi jatkuu. Eräs merkittävä menestys tähän liittyen on äskettäin kehitetty Eíriú Eolas-ohjelma, joukko hengitystekniikoita jotka rentouttavat mielen ja kehon perusteellisesti, ja jotka purkavat syvälle juurtuneita tunnelukkoja.

Laura kumppaneineen on myös erityisesti keskittynyt psykopaattien aiheuttamien vahinkojen tutkimiseen – psykopaatit ovat henkilöitä ilman toimivaa omaatuntoa. Psykopaattien aiheuttamat tuhot ja myllerrykset ovat vaikuttaneet meihin kaikkiin pysyvästi. Omat tutkimukseni ovat osoitaneet, että psykopaatit ovat olleet perussyy yhteiskunnan kokonaisvaltaiseen heikentymiseen. Yhteiskunta on heidän toimestaan vääristynyt ja huonontunut. Paljon vahinkoa on aiheutettu liikealalla ja politiikassa, tieteestä puhumattakaan. On nyt selvää, että suuri osa sotien ja taloudellisten riistojen kurjuuksista ovat ovat näiden ihmisten aiheuttamia.

Laura oli avulias julkaistessaan erään erityisen tärkeän kirjan, Political Ponerology. Kirjan on kirjoittanut puolalainen psykologi Andrew Lobaczewski ja se käsittelee mekanismeja jotka valta-asemissa olevien psykopaattien allullepanemina murentavat yhteiskuntaa. Kansallisten johtohenkilöiden joukossa on todellakin tämänlaisia yksilöitä, minkä tulisi syvästi huolestuttaa kaikkia. Psykopaatit, kuten heidän mahdollistajansa, autoritäärit – suuri joukko ihmisiä jotka vain yksinkertaisesti menevät mukana kun heitä käskee kuka tahansa autoritäärinen hahmo – aiheuttavat yhä edelleen mittaamatonta kärsimystä. Todellakin, nämä ihmiset ovat turmelleet myös uskonnolisen elämän.

Valottaessaan näitä asoita on Laura kumppaneineen luonnollisesti joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Hänen hyökkääjänsä viihtyvät pimeydessä. Herjaajat ovat yrittäneet kuvata Lauran ryhmää kultiksi, toivoen että heittäessään tarpeeksi mutaa, osa siitä tarrautuu kyllin pitkäksi aikaa saaden ihmiset epäluuloisiksi. Tämän takia olen kirjoittanut todistukseni. Olen totuuden todistajana ja se totuus on että Laura on tutkija. Se saa hänet kulkemaan eteenpäin – totuuden etsintä, sikäli kun voimme sen tietää. Tämä pakostakin tekee siitä etsinnän joka on tieteellinen mutta myös hengellinen. Tämä voi vaikuttaa epätavalliselta maailmassa jossa tutkimustyö on usein hajanaista, mutta se ei missään nimessä ole ennenkuulumatonta. Se on loppujen lopuksi täysin linjassa kypsän kristinuskon ”etsintämoodin” ja holistisen tiedekäsityksen kanssa. Hänen tutkijakumppaninsa, mukaan lukien aviomiehensä – suuresti arvostettu akateeminen fyysikko – noudattavat myös tätä lähestymistapaa, ja tutkimusryhmän jäsenten kesken vallitsee vahva toveruuden henki.

Kaikista näistä syistä suosittelen sydämellisesti Lauraa ja hänen Cassiopaea-projektiaan rehellisenä ja rohkeana yrityksenä ymmärtää enemmän itsestämme ja tilanteestamme, niin materiaalisessa kuin hengellisessäkin merkityksessä.

10 Huhtikuuta 2011

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.