Category Archives: Testimonials in Croatian

Svjedočanstvo Ljubice Šaran, člana Kasiopejskog foruma

2005. godine sam se po prvi put srela s Kasiopejskim materijalom na jednoj web stranici. Cijeli život sam pokušavala naći vrijedan izvor s kojim bi mogla povećati svoje znanje, ali umjesto toga jedino na što sam nailazila je bilo tek dobro propagiran biznis i/ili još jedna religijska – politička ili „New Age“ stranputica. Kad sam počela sa čitanjem Laurinog rada i Kasiopejskih transkripti, bila sam – u najmanju ruku – začuđena jer je materijal bio potpuno drugačiji od bilo čega što sam do tada imala priliku vidjeti na ovom polju. Bilo je zanimljivo promatrati kako je komunikacija između Laure i Kasiopejaca rasla na viši nivo i kako mi (promatrači) po prvi put možemo verificirati napisani materijal i to često godinama nakon što je isti napisan jer su Kasiopejci često govorili o događajima koji će se dogoditi u budućnosti, u našoj budućnosti. Continue reading

Share